14.jpg

Serviciul Meteorologic Aeronautic

 

Influenţa directă a timpului asupra activităţii de zbor  a devenit evidentă în  ziua de17 decembrie 1903, cînd pentru prima dată zborul cu succes a unui avion a fost întrerupt  în urmă unei rafale de vînt, care  a răsturnat şi  deteriorat  aeronava. La scurt timp după acest caz a fost conştientizat,  că evidenţa condiţiilor meteorologice prezintă un factor foarte important  şi inevitabil  în procesul de planificare şi executare eficientă şi cu siguranţă a zborurilor.

 

Scopul asistenţei meteorologice aeronautice constă în contribuţia la  siguranţa, regularitatea şi eficienţa  navigaţiei aeriene  naţionale şi internaţionale în spaţiul  aerian al Republicii Moldova. Acest scop este realizat prin prestarea către operatorii aerieni, echipajele de zbor, serviciile de asigurare a traficului aerian, unităţile de căutare şi salvare, autorităţile  aeroportuare şi alţi utilizatori ale informaţiilor meteorologice necesare pentru exercitarea funcţiilor de bază ale acestora.

 

Serviciul Meteorologic Aeronautic în cadrul Î.S. MoldATSA a fost înfiinţat în decembrie 1998 .Prin ordinul № 41 din 1 aprilie 1999 al Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile Î.S. MoldATSA  este desemnată, să organizeze şi să asigure furnizarea serviciilor meteorologice pe aeroporturile civile din Republica Moldova. Serviciul Meteorologic Aeronautic Î.S. ”MoldATSA” desfăşoară activitatea sa în conformitate cu Cerintele Tehnice ”Asistența meteorologică a activitețiilor aeronautice civile”, elaborate pe baza Anexei 3 OACI ”Deservirea Meteorologica al Aviaţiei Civile” şi ”Planul European de Navigaţie Aeriană”. Serviciul Meteorologic aeronautic  îndeplineşte o diversitate complexă de sarcini, principalele din care sunt:

 

  • realizarea funcţiei furnizorului naţional de deservire meteorologica a navigaţiei aeriane;
  • asigurarea operatorilor aerieni, membrilor echipajilor de zbor, organilor ATS,unităţilor de căutare şi salvare, serviciilor de terminal cu informaţie meteorologică necesară;
  •  participarea la schimbul de date internaţionale OPMET în cadrul ICAO.

 

În componenţa Serviciului Meteorologic Aeronautic activiază 34 specialişti: 10 meteorologi-sinopticieni, 14 meteorologi-tehnicieni (inclusiv unităţile meteorologice în or. Bălţi şi or.Cahul), 5 meteorologi-tehnicieni ai complexului meteorologic de radiolocaţie, specialiştii coordonatori, conducătorii de subunităţi şi serviciu. Personalul Întegral dispune de studii speciale superioare şi medii in domeniul meteorologiei.

 

Pentru supravegherea şi determinarea condiţiilor meteorologice prezente pe aerodrom, la staţiile meteorologice aeronautice Chişinău, Bălţi, Mărculeşti şi Cahul se efectuează observţii meteorologice regulate. Luînd în consideraţie faptul că  observaţiile meteorologice prezintă unica sursă de informaţie meteorologică exactă şi oportună în privinţa realizării cu siguranţă şi eficienţă a navigaţiei aeriene, desfăşurarea cu precizie a metodologiei efectuării măsurărilor se bazează pe utilizarea unui echipament meteorologic modern produs de către  compania filandeză «VAISALA»,care pe deplin corespunde cerinţelor şi normelor de expluatare.

 

Centrul Meteorologic Aeronautic se amplasează în sediul principal al Î.S. MoldATSA şi asigură elaborarea tuturor tipurilor de prognoze meteo şi avertismente. Produsele Centrului meteorologic sunt predestinate pentru a satisface cerinţele unei game largi de activităţi aeronautice.

 

Informaţia privind fenomene meteorologice periculoase cum sînt furtunile, grindina, norii Cumulonimbus şi ploile torenţiale este prezentată spre utilizare  de la complexul meteorologic de radiolocaţie. Informaţia respectivă este disponibilă pentru controlorii de trafic aerian, meteorologi, observatori, precum şi Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Departamentul Situaţii Excepţionale, Serviciul antigrindină şi PC a Ministerului Apărării Republicii Moldova.

 

Serviciul Meteorologic Aeronautic mai mult de 10 ani asigură cu succes siguranţa meteorologică a navigaţiei aeriene în cerul Republicii Moldova.