37.jpg

Serviciul Comunicaţie, Navigaţie, Supraveghere

 

Serviciul CNS (Communication, Navigation, Surveillance) este destinat pentru executarea principalelor misiuni în domeniul: comunicaţie, navigaţie si supraveghere, exploatarea şi întreţinerea tehnică a sistemelor şi mijloacelor de telecomunicaţii aeronautice, destinate pentru asigurarea continuităţii, exactităţii şi integrităţii serviciilor furnizate.

Serviciul este format din trei secţii: comunicaţie, radionavigaţie, radiolocaţie.

Secţia comunicaţie

Obiectivul principal a Secţiei comunicaţie este exploatarea şi întreţinerea sistemelor de telecomunicaţii de la sol şi mijloacelor de telecomunicaţii aeronautice.

Area de responsabilitate a secţiei:

  • Asigurarea fiabilităţii şi continuităţii sistemelor de legătură „air - ground” şi „ground - ground”, asigurarea funcţionarii sistemelor de comunicaţii în interiorul întreprinderii în corespundere cu normele şi cerinţele documentelor de conducere.
  • Eliberarea coordonării (permisiunii) în cazul desfăşurării lucrărilor de construcţii în locurile trasării circuitelor ce aparţin întreprinderii în corespundere cu cerinţele în vigoare.
  • Supravegherea construcţiilor şi reparaţia circuitelor de cablu care aparţin întreprinderii, în corespundere cu normele şi cerinţele documentelor de conducere.

Secţia radionavigaţie

Scopul principal a Secţiei radionavigaţie este exploatarea şi întreţinerea tehnică a sistemelor de navigaţie aeronautică amplasate la sol şi mijloacelor de telecomunicaţii aeronautice.

Principalele atribuţii ale secţiei sunt:

  • Controlul operativ asupra funcţionării sistemelor şi mijloacelor de navigaţie aeronautică.
  • Reparaţia şi deservirea tehnică periodică pentru asigurarea cerinţelor şi normelor ICAO.
  • Asigurarea fiabilităţii şi continuităţii sistemelor şi mijloacelor de navigaţie aeronautică, în corespundere cu normele şi cerinţele documentelor de conducere.

Secţia radiolocaţie

Scopul principal a Secţiei radiolocaţie este exploatarea şi întreţinerea tehnică a sistemelor de supraveghere radar amplasate la sol şi mijloacelor de telecomunicaţii aeronautice.

Principalele atribuţii ale secţiei sunt:

  • Asigurarea continuităţii informaţiei de la sistemele şi mijloacele de supraveghere radar, către Controlorul traficului aerian în sistemul Dirijării Traficului Aerian.
  • Asigurarea funcţionarii stabile a echipamentelor şi minimizarea timpului de recuperare în cazurile de refuz şi defecţiunilor tehnice.
  • Controlul operativ asupra funcţionării sistemelor şi mijloacelor de supraveghere radar şi înlăturarea operativă a defecţiunilor tehnice şi cazurilor de refuz.